Chính sách bảo mật

/Chính sách bảo mật

Giới Thiệu

Trang website hbdcorp.vn  mong muốn đem lại tất cả các thông tin về sản phẩm và bảo mật thông tin của khách hàng

Chúng tôi nhận thấy khách hàng vào trang web để tìm thông tin cho sản phẩm hoặc dịch vụ nhưng không phải ai cũng mong muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi, công ty Hoàng Bá Dương tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin vào chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi khi tìm sản phẩm hoặc dịch vụ tại trang thương mại điện tử  hbdcorp.vn . Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại trang thương mại điện tử hbdcorp.vn 

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung:

1. Sự Chấp Thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng trang thương mại điện tử  hbdcorp.vn  bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục Đích Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

 Thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ : để xử lý các vấn đề liên quan đến nhu cầu của khách hàng

 Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;

 Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về nhu cầu và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở cáckhía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) để cải thiện và cá nhânhóa trải nghiệm của bạn trên trang thương mại điện tử  hbdcorp.vn 

(ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới

(iii) quảng cáo sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng quan tâm.

 An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hoại làm ảnh hưởng đến khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

 Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạm Vi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi

 Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.

Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên trang thương mại điện tử hbdcorp.vn  bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ,  bao gồm những thông tin cần thiết 

 Bạn tương tác với chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ truyền thông để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên trang thương mại điện tử hbdcorp.vn 

 Từ những nguồn hợp pháp khác.

Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

4. Thời Gian Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của  hbdcorp.vn

5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến  phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

 Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến trang thương mại điện tử hbdcorp.vn và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

 Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục địch được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

 Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

 Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

6. An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

 Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

 Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

7. Quyền Của Khách Hàng

Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

8. Thông Tin Liên Hệ

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ quý khách hàng về “Chính sách bảo mật”. Nếu quý khách có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: info@hbdcorp.vn

9. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin

Công Ty TNHH Xây Dưng Và Cơ Điện Hoàng Bá Dương

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0315463731 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 05/01/2019

Địa chỉ: Số 28/11. Đường Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP.HCM

10. Hiệu lực

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 05/01/2019

ĐẠI DIỆN Công Ty TNHH Xây Dưng Và Cơ Điện Hoàng Bá Dương

[Đã ký và đóng dấu]

 

Giám đốc

0935.135.627