Liên hệ

/Liên hệ

CÔNG TY TNHH Xây Dựng & Cơ Điện Hoàng Bá Dương

Địa Chỉ: Số 28/11, Đường Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 0935.135.627

Email: info@hbdcorp.vn

Websitehbdcorp.vn