Công suất 24 – 220 kVA

///Công suất 24 – 220 kVA

Tất cả các model máy này theo tiêu chuẩn EU.

Model máykVA @ 50 HzkW @ 50 HzkVA @ 60 HzkW @ 60 Hz
P 26-3S24.0 / 26.024.0 / 26.0– / –– / –
P 33-330.0 / 33.024.0 / 26.433.8 / 37.527.0 / 30.0
P 40-3S36.0 / 40.036.0 / 40.040.0 / 45.040.0 / 45.0
P 50-5S45.0 / 50.045.0 / 50.050.0 / 55.050.0 / 55.0
P 55-350.0 / 55.040.0 / 44.056.3 / 62.545.0 / 50.0
P 65-560.0 / 65.048.0 / 52.068.8 / 75.055.0 / 60.0
P 88-380.0 / 88.064.0 / 70.490.0 / 100.072.0 / 80.0
P 90-3S82.0 / 90.082.0 / 90.090.0 / 99.590.0 / 99.5
P110-3100.0 / 110.080.0 / 88.0113.0 / 125.090.4 / 100.0
P200-3180.0 / 200.0144.0 / 160.0– / –– / –
P220-3200.0 / 220.0160.0 / 176.0– / –– / –

Tất cả các model máy này theo tiêu chuẩn EUIIIa hoặc EUII.

Model máykVA @ 50 HzkW @ 50 HzkVA @ 60 HzkW @ 60 Hz
P 26-6S†24.0 / 26.024.0 / 26.0– / –– / –
P 33-6†30.0 / 33.024.0 / 26.4– / –– / –
P 40-4S36.0 / 40.036.0 / 40.0– / –– / –
P 50-445.0 / 50.036.0 / 40.0– / –– / –
P 55-450.0 / 55.040.0 / 44.0– / –– / –
P 55-6S†50.0 / 55.050.0 / 55.0– / –– / –
P 88-6†80.0 / 88.064.0 / 70.4– / –– / –
P 90-6S†82.0 / 90.082.0 / 90.0– / –– / –
P110-6†100.0 / 110.080.0 / 88.0– / –– / –
0935.135.627